زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

نماد بورس آرین ماهتاب گستر - کهنوج

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج (سهامی عام) ادامه مطلب …

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

نماد بورس آرین ماهتاب گستر - کهنوج

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ادامه مطلب …

تاریخ عرضه اولیه شرکت تواید برق ماهتاب کهنوج

نماد بورس آرین ماهتاب گستر - کهنوج

سهام شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۲ با نماد بکهنوج برای اولین بار مورد معامله قرار گرفت.

ادامه مطلب …