زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

نماد بورس آرین ماهتاب گستر - کهنوج

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج (سهامی عام) که در تاریخ برگزاری مجمع ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ سهامدار این شرکت بوده اند می رساند، از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ می توانند با در دست داشتن کارت ملی و مدارک لازم با مراجعه به شعب بانک ملت سود سهام خود را دریافت نمایند.