تاریخ عرضه اولیه شرکت تواید برق ماهتاب کهنوج

نماد بورس آرین ماهتاب گستر - کهنوج

سهام شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۲ با نماد بکهنوج برای اولین بار مورد معامله قرار گرفت.