آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

نماد بورس آرین ماهتاب گستر - کهنوج

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت  ۰۹:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ در محل تهران-خیابان ستارخان -جنب خیابان شهید جهانی نسب  –شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت  ( برق آلستوم  )-سالن آمفی تئاتر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۳۰/۱۰/۱۳۹۵
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین پاداش هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد

توضیحات:

تقسیم سود
تصویب معاملات  مشمول ماده ۱۲۹
سایر مواردی که  در صلاحیت مجمع  عمومی عادی باشد.